Menu Pendaftaran Aktiviti

Menu ini untuk kegunaan Penyelaras Aktiviti Jabatan/Unit mendaftar aktiviti yang ingin direkodkan
1000 Baki aksara dibenarkan